` Dzikir Pagi Dan Petang (bagian 1) : Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta

Dzikir Pagi Dan Petang (bagian 1)

Tue 21 صفر 1440AH 30-10-2018AD Artikel dan Kajian, Doa dan Dzikir Tags: ,

Landasan syar’i dzikir pagi dan petang

Allah Ta’ala berfirman:

يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا

Wahai orang orang yang beriman perbanyaklah dari mengingat Allah dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang” (Al-Ahzab: 41-41).

Imam al-Jauhari menjelaskan bahwa kata أصيل (ashil) adalah waktu setelah sholat Ashar sampai waktu maghrib.

Allah Ta’ala juga berfirman

[وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار[غافر : 55

Dan bertasbihlah dengan memuji rabb mu pada waktu petang dan pagi hari’. (Ghafir: 55)

Allah Ta’ala juga berfirman

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

Dan bertasbihlah dengan memuji rabb mu diwaktu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari” (Qaf: 33)

Waktu dzikir pagi dan petang yang disebutkan dalam banyak hadits adalah sebelum terbit dan terbenamnya matahari, dan bisa dikerjakan setelah waktu Subuh dan waktu Ashar.

 

Bacaan dzikir pagi dan petang

Adapun diantara dzikir yang disyariatkan pada waktu tersebut diantaranya adalah:

  1. mengucapkan سبحان الله وبحمده(Maha Suci Allah bagiNya segala pujian) di waktu pagi dan sore hari.

sebagaimana disebutkan pada Sahih Muslim sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda : barang siapa yang berkata diwaktu pagi dan sore : سبحان الله وبحمده (Maha Suci Allah bagiNya segala pujian) sebanyak seratus kali maka pada hari kiamat kelak tidak akan ada seorangpun yang mampu mendatangkan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang dia bawa, kecuali orang yang membawa sama seperti apa yang dia katakan, atau lebih dari apa yang dia katakan (Sahih Muslim no. 2692).

  1. Mengucapkan dzikir dibawah ini diwaktu pagi dan sore hari.
  2. Lafadz dzikir di petang hari

 أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

Aku memasuki waktu sore dan kerajaan menjadi milik Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, milikNya kerajaan dan bagiNya segala pujian dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadaMu kebaikan dari malam ini dan kebaikan setelahnya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan malam ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan keburukan dihari tua, wahai Rabb aku berlindung kepadaMu dari siksa api neraka dan siksa alam kubur”.

  1. Lafadz dzikir di pagi hari

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

Aku memasuki waktu pagi dan kerajaan menjadi milik Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, milikNya kerajaan dan bagiNya segala pujian dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadaMu kebaikan hari ini dan kebaikan setelahnya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan keburukan dihari tua, wahai Rabb aku berlindung kepadaMu dari siksa api neraka dan siksa alam kubur”.

 

Dalam Sahih Muslim diriwayatkan melalui shahabat Ibnu Mas’ud ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ apabila memasuki waktu petang membaca doa diatas, begitu pula ketika waktu pagi (Sahih Muslim no. 2723).

 

  1. Membaca surat al-Ikhlasdan al-Falaqserta an-Naas.

Surat surat tersebut dibaca pada pagi dan sore hari sebanyak tiga kali

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Khubaib berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : “Katakanlah!”. Aku bertanya : Apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah?. Rasulullah ﷺ menjawab : “Bacalah [قل هو الله أحد] (Surat al-Ikhlash) dan mu’awwidzatain (Surat al-Falaq dan an-Naas), ketika engkau memasuki waktu petang dan waktu pagi sebanyak tiga kali; itu akan mencukupimu dari segala sesuatu (diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 3575, Abu Daud no. 5082, dan An Nasai no. 5443).

  1. Membaca dzikir dibawah ini diwaktu pagi dan petang hari
  2. Lafadz dzikir diwaktu pagi

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيى، وبك نموت، وإليك النشور.

“Ya Allah dengan kehendakMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan kehendakMu kami memasuki waktu sore, dan dengan kehendakMu kami hidup, dan dengan kehendakMu kami mati, dan kepadaMu semua menuju”.

  1. Lafadz dzikir diwaktu sore

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيى، وبك نموت، وإليك المصير.

Ya Allah dengan kehendakMu kami memasuki waktu sore, dan dengan kehendakMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan kehendakMu kami hidup, dan dengan kehendakMu kami mati, dan kepadaMu semua kembali”.

Doa ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi melalui shahabat Abi Hurairah, bahwasanya dahulu Nabi ﷺ mengajarkan kepada para sahabatnya doa diatas tersebut (diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya no. 5068, An Nasai dalam kitab Amal al-Yaumi Wa al-Lailah no. 564, dan Imam Al Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrod no. 1199 dan yang lainnya).

  1. membaca Sayyid al-Istighfardiwaktu pagi dan sore hari.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفرلي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

“Wahai Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali engkau, engkau telah menciptakan ku dan aku adalah hambaMu, dan aku menepati perjanjian taat kepadaMu dan balasanMu sesuai dengan kemampuanku, aku berlindung kepadaMu dari keburukan yang aku perbuat, aku mengakui nikmatMu kepadaku, dan aku mengakui dosaku maka ampunilah aku karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau”.

Diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari melalui shahabat Syaddad bin Aus sabda Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa maksud dari “sayyidul istighfar” adalah dzikir tersebut diatas, dan Nabi ﷺ juga menjelaskan bahwa siapa yang membaca doa tersebut diwaktu pagi lalu meninggal dihari itu maka dia masuk surga dan siapa yang membacanya diwaktu sore lalu meninggal pada malam itu maka dia masuk surga. (Sahih Bukhari no. 6323)

Inilah sebagian dari kumpulan dzikir diwaktu pagi dan sore hari. Wallahu a’lam.

Bersambung…

 

Sumber : Al Wabil As Shoyyib Wa Rofi Al Kalim At Thoyyib karya Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub (691-751), tahqiq Abdurrahman bin Hasan bin Qoid, isyrof syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid, tamwil Muassasah Sulaiman bin Abdil Aziz Ar Rojihi Al Khoiriyah, Daar Ilmil Fawaid.

 

Biografi penulis

Nama : Muhammad Abdul Muin Auni

Asal : Surakarta


Posting terkait dengan Dzikir Pagi Dan Petang (bagian 1)Hubungi bagian Sekretariat Pondok

Hubungi Kami